June 6th, 2016

курсы рки, русский как иностранный, рки мгу

Сертификационные тестирования по РКИ

1. Российская государственная система тестирования по русскому языку как иностранному
Образцы тестовых блоков государственного тестирования (ТРКИ) можно посмотреть здесь:
- Центр подготовки и тестирования иностранных граждан по русскому языку МГУ имени М. В. Ломоносова http://russian-test.com/tests/training_tests
- Издательство "Златоуст" http://www.zlat.spb.ru/catalog5_12.html
- Головной центр тестирования иностранных граждан МГУ имени М.В. Ломоносова http://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-TRKI/
- ТРКИ-1 http://russianonline5.com/wp-content/uploads/2014/01/TRKI-1_Trenirovochny_test.pdf
- Русский язык для подготовки к тестированию http://www.litres.ru/natalya-karavanova/russkiy-yazyk-dlya-podgotovki-k-testirovaniu-na-elementarnyy-i-bazovyy-urovni-vladeniya-russkim-yazykom-dlya-priema-v-grazhdanstvo-rossiyskoy-federacii-na-poluchenie-razresheniya-na-pravo-trudovoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federacii/
Collapse )